Ledsagarservice

Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Insatsen hjälper dig att lättare komma ut i samhället för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen är till för enklare aktiviteter. En ledsagare möter dig hemma och följer med dig under aktiviteten.

Själva insatsen är kostnadsfri för dig. Du står för dina samt ledsagarens eventuella omkostnader i samband med aktiviteter.

Vem har rätt till insatsen ledsagarservice?

Om du på grund av funktionsnedsättning har svårt att ta dig ut på egen hand i samhället kan du ha rätt till ledsagare i vissa situationer.
Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

För mer information kontakta LSS-handläggare via kundtjänst, 0270-750 00.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024
Omsorg och stöd