Anhörigbehörighet och framtidsfullmakt

Det är inte alla hjälpbehövande som behöver få en god man förordnad av tingsrätten. Framtidsfullmakt eller hjälp av anhöriga kan vara ett alternativ.

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du ingen fullmakt för att företräda hen. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning:

  1. make eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon
  6. syskonbarn.

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger dig själv möjlighet att i förväg utse vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen när du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut.

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om att någon tar hand om dina personliga angelägenheter när du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan till exempel betala dina räkningar och förvalta din egendom när du själv inte klarar av att göra det.

Senast uppdaterad: 21 december 2021