Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis intygar att du inte har en förvaltare. Ett sådant intyg behövs till exempel om du ska ansöka om att bli fastighetsmäklare, ansvarig utgivare, auktoriserad revisor med mera.

Överförmyndarenheten i Söderhamn utfärdar kostnadsfritt förvaltarfrihetsbevis för personer som är folkbokförda i Söderhamns kommun.

Maila eller skicka in ett personbevis som inte är äldre än tre månader till överförmyndarnämnden. Personbeviset ska innehålla uppgift om namn och folkbokföringsadress. Du får sedan tillbaka personbeviset med en stämpel som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos överförmyndaren.

E-post: ofn@soderhamn.se

Adress: Överförmyndarnämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

Senast uppdaterad: 5 mars 2024