God man för ensamkommande barn

Om ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan medföljande vuxen utses en god man till barnet. Här hittar du information om uppdraget som god man för ensamkommande barn.

Den som är god man har samma juridiska ställning som en förälder och ska företräda barnet i ekonomiska och personliga angelägenheter.

Som god man för ensamkommande barn kan du till exempel få ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt.

Om eller när barnet får uppehållstillstånd ska socialnämnden ansöka hos tingsrätten om en särskilt förordnad vårdnadshavare. När barnet fått en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör ditt uppdrag som god man.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Som god man för ensamkommande barn är det viktigt att du känner till vad som är ditt ansvar och vilket ansvar som faller på barnets boende. Det är också viktigt att du känner till hur ansvaret fördelar sig mellan de myndigheter som barnet kommer i kontakt med.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Överförmyndarenheten

Telefon 0270- 75 000
Mån - tor kl 10.00 - 12.00

E-post ofn@soderhamn.se
Fax 0270 - 190 11

Postadress
Överförmyndarenheten
826 80 Söderhamn

Besöksadress
Rådhuset
Oxtorgsgatan 19

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn