Du som vill bli god man eller förvaltare

Är du intresserad av ett uppdrag där du får hjälpa andra människor? Söderhamns kommun har ett stort behov av att fler engagerar sig och tar uppdrag som god man och förvaltare för personer som behöver hjälp på grund av sitt hälsotillstånd.

Om du är etablerad i samhället, har goda kunskaper om hur samhället fungerar, har ordnad ekonomi inte förekommer i belastningsregistret, kronofogdens register eller socialtjänstens register kan du bli god man eller förvaltare. (Enligt 11 kap. 12 § föräldrabalken ska en god man och förvaltare vara rättsrådig, erfaren och i övrigt lämplig.)

Vad innebär det att vara god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare är du en representant för den som inte själv kan tillgodose sina behov. Det kan innebära att ta hand om den enskildes ekonomi, bevaka rättigheter och ha kontakt med myndigheter. Som god man eller förvaltare arbetar du alltid för den enskildes bästa.

Anmäl intresse om att bli god man eller förvaltare

Anmäl ditt intresse om att bli god man eller förvaltare i vår e-tjänst!  Länk till annan webbplats.
Det går också bra att skriva ut och fylla i blankett för intresseanmälan och skicka till:
Överförmyndarenheten, Söderhamns kommun, 826 80 SÖDERHAMN
Ladda ner blankett för intresseanmälan PDF  Pdf, 77.2 kB.

När vi fått din intresseanmälan gör överförmyndarnämnden en prövning genom att inhämta utdrag från belastningsregistret, socialtjänstens register samt Kronofogdemyndighetens register. Efter lämplighetsprövning kommer du att kontaktas för att erbjudas ett lämpligt uppdrag.
Observera att din intresseanmälan inte är bindande. Du avgör själv vilka uppdrag du åtar dig.

Information

Senast uppdaterad: 19 januari 2024