Bli kontaktperson

Vill du bli kontaktperson till en person med funktionsvariation? Vad kul!

Att vara kontaktperson eller fritidskompis

Att vara kontaktperson till en person med funktionsvariation innebär framför allt att vara medmänniska och kompis. Att lyssna och samtala, ta er ut i samhället och göra saker tillsammans. Du kan hjälpa en annan människa genom att

 • stimulera till en aktiv fritid utifrån förmåga och intressen
 • främja sociala kontakter
 • ge råd och stöd i vardagssituationer
 • bygga upp en relation som varar en längre tid

Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende och att ni båda känner trygghet i kontakten. Som kontaktperson har du tystnadsplikt. Du som har eller har haft uppdrag får inte berätta om den person som du är eller har varit ett stöd för.

Hur ofta ska vi ses?

Som kontaktperson/fritidskompis deltar du aktivt i en annan människas liv, för att stimulera fritidssysslesättning och sociala kontakter.

Du behöver avsätta tid för att kunna ses ungefär 1-2 gånger i veckan, cirka 1-2 timmar per gång. Självklart kan ni ses lite tätare någon gång eller glesare i samband med till exempel semester.

Att tänka på som kontaktperson

Att etablera kontakt kan ibland gå fort, ibland tar det längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller ställa för stora krav. Varje människa är en individ.

Prata igenom var, när och hur ni båda vill träffas.

När uppdraget ska avslutas, planera så att det känns bra både för den som fått hjälp och för dig själv som kontaktperson. Vi på sektor välfärd kan stödja dig i processen.

Vem kan bli kontaktperson?

Vi vill att du själv är minst 18 år. De personer som ansöker om kontaktperson kan vara allt från yngre tonåringar till pensionärer. Vi matchar ihop er utifrån ålder och intressen.

Som kontaktperson behöver du

 • tycka om och respektera andra människor
 • vara intresserad av hur andra människor har det
 • kunna ge av din tid för att vara tillsammans
 • ha en trygg och stabil livssituation

Stöd

Sektor Välfärd stöttar dig i ditt uppdrag, genom att göra innehållet i uppdraget tydligt. Vi stödjer också kontaktpersoner genom att

 • ge utbildning
 • ge vägledning, stöd och hjälp
 • betala ut arvode och ekonomisk ersättning
 • ordna gemensamma träffar
 • hjälpa dig att göra ett bra avslut


Fyll i uppgifterna nedan, så tar vi kontakt med dig för att se hur vi kan matcha ihop dig med någon som ansökt om kontaktperson/fritidskompis

Jag är intresserad av att bli kontaktperson

Jag har körkort för personbil * (obligatorisk)
Jag har körkort för personbil


Jag har tillgång till personbil * (obligatorisk)
Jag har tillgång till personbil

Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Omsorg och stöd