Överklaga biståndsbeslut

Sektor Välfärd arbetar med myndighetsutövning. De flesta beslut vi fattar om till exempel hemtjänst eller plats i vård- och omsorgsboende kan du överklaga.

Tänk på att du måste överklaga inom 3 veckor från då du tog emot beslutet.

Om du behöver hjälp med överklagan, kontakta din handläggare. Namn och kontaktuppgifter hittar du på ditt beslut.

Senast uppdaterad: 1 januari 2022