Ekonomi och avgifter för insatser inom LSS och hemtjänst

Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Mat, resor och fritidsaktiviteter betalar du själv.

Avgifter hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende

Med hjälp av uppgifterna kan du räkna ut en ungefärlig avgift - men inte exakt vad som kommer att gälla för dig. Du ser vilka uppgifter din avgift grundar sig på och varför avgifter kan variera beroende på exempelvis din inkomst och sk förbehållsbelopp.

Avgifter och taxor inom stöd och omsorg

Vill du söka bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd?
Kontakta Pensionsmyndig­heten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 april 2024