Föräldrautbildning

Familj

Som förälder har vi alla någon gång känt oss vilsna när vi försöker förstå vad det är våra barn behöver från oss. Tänk dig hur det skulle kännas om det fanns ett sätt att lättare förstå vad det är ditt barn försöker säga?

Delta i någon av våra föräldragrupper eller föräldrautbildningar:

Circle of Security Parenting, Trygghetscirkeln, är baserad på decennier av forskning om hur trygga föräldra/barnrelationer kan stöttas och stärkas.

Målet med träffarna är att lära sig:

 • Förstå sitt barns känslomässiga värld genom att lära sig läsa av känslomässiga behov.
 • Stötta sitt barns förmåga att hantera känslor på ett framgångsrikt sätt.
 • Förbättra utvecklingen av sitt barns självkänsla.
 • Lita på den medfödda klokskapen och önskan om att våra barn ska vara trygga.

8 träffar

Varje träff är ca 1 ½ - 2 timmar. Vi träffas antingen enskilt eller i grupp. I grupp får var och en själv avgöra hur mycket man vill dela med sig av sina egna erfarenheter.

Mer information om Trygghetscirkeln

Intresserad av Trygghetscirkeln? Anmäl intresse!

 • Trygghetscirkeln i grupp: Förebyggande enheten och Familjecentralen arrangerar grupper i Trygghetscirkeln.
  Förebyggande enhetens grupper kan du anmäla dig till här
 • Trygghetscirkeln enskilt: Familjeteamet erbjuder Trygghetscirkeln enskilt, för att göra en ansökan ska du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet.
  Ring Kundtjänst 0270-750 00, de kopplar dig rätt.

BIFF är en utbildning om barns behov och vänder sig till föräldrar.
Vad som händer med barn som varit med om, eller befinner sig i föräldrakonflikter vid en skilsmässa.

BiFF – Barn i föräldrars fokus är en kort utbildning där mammor och pappor träffas i separata grupper vid tre tillfällen i separata grupper. Många föräldrar upplever det som meningsfullt att träffa andra föräldrar i liknande situationer, därför erbjuder vi nu den här
utbildningen.

Utbildningen vänder sig till föräldrar som är intresserade av vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter vid, eller efter skilsmässa. Du som förälder får kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera och hur det underlättar för barnet i kontakten med båda sina föräldrar.

Innehåll

De tre tillfällena har följande teman

 • Barns behov - Med tonvikten på anknytning och vikten av en trygg relation för
  en gynnsam utveckling.
 • Risk- och skyddsfaktorer - Vad är stödjande för barns utveckling och vad kan ge svårigheter.
 • Föräldraskap - Om förälderns betydelse och hur man kan utveckla ett stödjande föräldraskap.

Vid träffarna finns det utrymme att diskutera och relatera till sin egen
situation som förälder.

Mål:

Föräldern får möjlighet att:

 • Öka medvetenheten om vad som gynnar barns utveckling.
 • Utveckla färdigheter som gör det möjligt att hålla barnens behov i fokus, att trygga relationen mellan förälder och barn.
 • Öka tilltron till sin egen förmåga och betydelse.

Bra att veta:

 • Vi har tystnadsplikt.
 • Ingenting dokumenteras.
 • Utbildningen är frivillig.
 • Utbildningen är gratis.
 • Fika ingår vid varje tillfälle.
 • Det finns inga krav på att båda föräldrar ska delta.
 • Om vi får kännedom om att barn far illa är vi skyldiga att lämna
  uppgifter vidare till Socialtjänsten.

Anmälan

Anmäl ditt intresse att delta i BIFF - Barn i föräldrars fokus

Tonårsgrupp - en föräldragrupp för tonårsföräldrar som är oroliga för sina tonåringar.

Anmäl ditt intresse till att delta i grupp för tonårsföräldrar

Vill du lära dig mer om hur det är att vara förälder i Sverige?

Föräldraskap i Sverige är en föräldrautbildning för dig som är förälder och ny i Sverige. Utbildningen vänder sig till dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0-18 år, som vill veta mer om det svenska samhället.

Utbildningens innehåll:

 • Du får kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter du som förälder har.
 • Du får veta mer om hur myndigheter i Sverige fungerar.
 • Vi pratar om synen på barn och deras behov och rättigheter i Sverige och hur vi kommit fram till den synen på barn.

Utbildningens längd:
Fem tillfällen, 2,5 timmar per träff får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman. Fokus på alla träffar handlar om hur det är att vara en familj i Sverige.

Utbildningen är gratis.

Anmäl ditt intresse att delta i gruppen "Föräldraskap i Sverige"

ABC Barn är ett föräldrastödsprogram som syftar till att stärka relationen mellan dig och ditt barn. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 3-12 år.

ABC Barn riktar sig till alla föräldrar som vill utvecklas i sitt föräldraskap, du behöver alltså inte ha specifika problem för att kunna delta.

ABC Barn består av fyra träffar á 2.5 timme. Alla träffar innehåller föreläsningsavsnitt, filmer och diskussioner och mellan träffarna får du uppgifter att arbeta med på hemmaplan ihop med ditt barn. Har ni möjlighet att delta som föräldrapar och/eller ihop med bonusföräldrar rekommenderar vi det.

Innehåll:

 • Träff 1 - Visa kärlek
  Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
 • Träff 2 - Vara med
  Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
 • Träff 3 - Visa vägen
  Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
 • Träff 4 - Välja strider
  Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
  Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Anmäl ditt intresse att delta i gruppen "ABC Barn 3-12 år"

Du som är förälder kan välja om du vill ha råd och stöd över telefon eller om du vill träffa oss för ett fysiskt möte.

När vi mottagit din ansökan kommer vi så snart som möjligt (inom 1-4 veckor) att höra av oss via telefon eller SMS med förslag på tid.Telefonmöte eller fysiskt möte * (obligatorisk)
Telefonmöte eller fysiskt möte


Välj om du vill ha ett telefonmöte eller träffa oss på plats i ett fysiskt möte.


Senast uppdaterad: 14 mars 2024
Omsorg och stöd