Familjehem, kontaktfamilj

Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem eller kontaktperson/kontaktfamilj.

Ibland behöver barn och ungdomar byta miljö för en kortare eller längre tid. Orsakerna kan vara svårigheter i familjen, olämpliga kamratkontakter, skolproblem eller missbruk. Ibland kan det räcka att sätta in hjälp i familjen, men inte alltid.

Olika uppdrag där du kan göra en insats

 • Jourhem
  Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid. Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när socialtjänsten i kommunen behöver utreda barnets situation.
  Mer information om att vara jourhem
 • Familjehem
  En kompletterande familj för stadigvarande boende. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det vara för en kortare eller längre tid.
  Mer information om att vara - och att bo i familjehem
 • Kontaktperson
  En extra familj för vissa helger. En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid myndighetskontakter.
  Mer information om att vara kontaktperson
 • Kontaktfamilj
  Ett vuxenstöd på fritiden. En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligen en helg per månad under en bestämd tid.
  Mer information om att vara kontaktfamilj
 • Särskilt förordnad vårdnadshavare
  Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Du tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare.
  Mer information om att vara särskilt förordnad vårdnadshavare

 1. Efter att du fyllt i formuläret kontaktas du av en handläggare inom tre veckor.
 2. Nästa steg är att handläggaren gör en utredning för att avgöra om du är lämplig.
 3. Om du är intresserad av att bli familjehem får du gå en utbildning där du får veta mer om uppdraget.
 4. Utredningen resulterar i ett ställningstagande om du är lämplig eller inte som uppdragstagare.
Senast uppdaterad: 12 april 2024
Omsorg och stöd