Egenkontroll

Alla typer av livsmedelsverksamheter behöver en egenkontroll. Egenkontrollen är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelsfrågor. Genom att själv kontrollera din verksamhet kan du få säkrare livsmedel, minska svinnet, få bättre ekonomi och nöjdare kunder. Både du och kunden kan vara säkra på att du gjort allt du kan för att erbjuda bra livsmedel.

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att känna till och följa de krav som ställs i EU-förordningar, livsmedelslagen och dess förordningar. Det finns regler kring personalhygien, hantering av råvaror och färdiga produkter (nedkylning, varmhållning, infrysning, produkttemperatur), rengöring av utrustning, inredning och lokal, skadedjurssäkring, underhåll av utrustning och lokal, livsmedlens märkning, spårbarhet med mera.

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara varierar med hur stora hälsorisker som finns i verksamheten. Ditt livsmedelsföretag ska kunna redogöra för en egenkontroll som är anpassad till din verksamhet vid enheten för tillsyn och prövning, kontrollbesök.

Ibland kan man behöva ta hjälp för att göra sitt system för egenkontroll. Det finns flera företag som hjälper till med utbildning och egenkontroll. Många branschorganisationer arbetar också med hur egenkontrollen kan tillämpas och har tagit fram så kallade branschriktlinjer. Hör med din branschorganisation om vad de har för information. En hel del branschriktlinjer finns också på Livsmedelsverkets webbplats.

På Livsmedelsverkets webbplats kan du också hitta lagstiftning som rör livsmedelsområdet, både regler som gäller nu och kommande lagstiftning. Lagstiftning och andra krav ändras kontinuerligt. Därför är det viktigt att regelbundet besöka webbplatsen för att följa med i utvecklingen och så snabbt som möjligt kunna anpassa sin verksamhet till nya regler.

Kontakta gärna enheten för tillsyn och prövning, om du vill diskutera eller har frågor kring din egenkontroll.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023