Dricksvatten på livsmedelsanläggning

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, därför finns särskilda regler som bland annat ska förhindra att vi blir sjuka av det dricksvatten vi använder. Till exempel finns det krav på att regelbundet ta prover om dricksvattnet används på en livsmedelsanläggning. Livsmedelsanläggningar som är anslutna till det kommunala dricksvattennätet behöver inte ta egna prover, eftersom det sköts av Söderhamn Nära. Du som har en livsmedelsanläggning ansluten till en egen brunn måste själv se till att ta prover på vattnets kvalitet.

Vad behöver jag göra om jag har en egen brunn?

Vad kostar det?

När du anmäler verksamheten får du en faktura på anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften är 1274 kronor år 2024. Det är en engångsavgift.

Du kommer sedan att få betala en timavgift för den tid som kontrollen tar. Utöver tiden det tar att utföra kontrollen omfattar kostnaderna även tid för förberedelser och efterarbete inklusive rapportskrivning. Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen efteråt. Avgiften faktureras efter utförd kontroll.

Hur ofta vi gör kontroll beror på vilken typ av vattentäkt du har och hur mycket vatten som produceras.

All provtagning av vattnet kostar också pengar. Provtagningen gör du via privata laboratorier, så priserna kan variera.

Hur fungerar provtagningen?

Du får själv ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium. Att laboratoriet är ackrediterat betyder att det ska ha behörighet från SWEDAC Länk till annan webbplats. att utföra de analyser du behöver. Viktigt att tänka på är att du talar om för laboratoriet att vattnet ska analyseras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Länk till annan webbplats. Risken är annars att fel analyser görs och att provet bedöms enligt andra riktlinjer. Det beror på att det finns andra riktlinjer för privatpersoner som har egen brunn.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 4 juli 2024
Näringsliv