Starta, överta eller ändra livsmedelsanläggning

Planerar du att starta till exempel restaurang, café eller livsmedelsbutik? De flesta anläggningar där livsmedel hanteras ska normalt registreras hos bygg- och miljönämnden. En registrering ska göras innan en verksamhet startar, ändras eller byter ägare. Planerar du att starta en större verksamhet med tillverkning av animaliska produkter kan det krävas ett godkännande från Livsmedelsverket innan du kan starta.

Vad kostar anmälan?

När du anmäler verksamheten får du en faktura på anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften är 1 177 kronor år 2022. Det är en engångsavgift.

Hur gör jag en anmälan om registrering?

Du skickar in en anmälan om registrering till bygg- och miljöförvaltningen där du redovisar din verksamhet.
Blankett - Anmälan/registrering av livsmedelsanläggning , 123.6 kB.

När ska jag anmäla?

Du måste skicka in anmälan minst två veckor innan du planerar att starta en ny verksamhet eller ta över en befintlig. Du är välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du har allmänna funderingar kring krav på utformning av lokal eller annat.

Sanktionsavgift om anmälan inte görs

Den som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet utan att först göra en anmälan om registrering riskerar att behöva betala en sanktionsavgift. Hur stor sanktionsavgiften blir beror på verksamhetens omsättning, men kan bli upp till 75 000 kr. Kom därför ihåg att göra din anmälan till bygg- och miljöförvaltningen INNAN du startar eller övertar en livsmedelsverksamhet.

Behöver jag göra en anmälan när jag tar över en befintlig anläggning?

Ja. En registrering är knuten till livsmedelsföretagaren och går inte att överlåta på en annan verksamhetsutövare. Det går alltså inte att överta en anläggning som är registrerad utan att göra en ny anmälan. Undantag är om du som ny ägare tar över ett befintligt bolag och inte ändrar organisationsnumret.

Behöver jag göra en anmälan om jag ändrar bolagsform?

Ja.

Vad händer när jag har skickat in min anmälan?

När vi får in en anmälan registrerar vi verksamheten. Du som har anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på anmälningsavgiften.

När kan jag starta verksamheten?

Du får starta verksamheten två veckor efter att du gjort din anmälan, oavsett om du har fått beslut från oss eller inte. Tar det kortare tid än två veckor kan du starta så fort du har fått beslutet.

Vid registreringen har vi inte gjort någon bedömning av om din anläggning uppfyller kraven i lagstiftningen, eller om ditt system för egenkontroll är relevant för verksamheten. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att kraven är uppfyllda. Lokalen och egenkontrollen är sådant vi kontrollerar när vi sedan besöker din anläggning.

Behöver jag kontakta andra myndigheter?

Du kan behöva ta kontakt med andra myndigheter, till exempel för att söka bygglov/göra bygganmälan eller söka serveringstillstånd. Mer information om det finns på anmälningsblanketten. Tänk på att handläggningstiden för olika tillstånd kan variera. Det är bra att vara ute i god tid! Du kan också hitta information och skapa din egen checklista över vilka myndigheter du behöver kontakta på www.verksamt.se Länk till annan webbplats.

Hör gärna av dig till bygg- och miljöförvaltningen om du har frågor kring anmälan om registrering!

När är det dags för inspektion?

När registreringen är klar gör bygg- och miljöförvaltningen en bedömning av hur snart din verksamhet behöver kontrolleras. Det beror på hur stor omfattning verksamheten har och hur känslig livsmedelshanteringen är. Den första kontrollen brukar vi förboka, men normalt gör vi oanmälda inspektioner.
Så fungerar livsmedelskontrollen , 4.6 MB.

Senast uppdaterad: 30 november 2022