Starta, överta eller ändra livsmedelsanläggning

Om du ska starta, ta över eller göra en större förändring av ditt café, restaurang, butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel måste du först registrera det hos enheten för tillsyn och prövning.

Hur gör jag en anmälan om registrering?

Du skickar in en anmälan om registrering till enheten för tillsyn och prövning.
Blankett - Anmälan/registrering av livsmedelsanläggning Pdf, 102.2 kB.

När ska jag anmäla?

Du måste skicka in anmälan minst två veckor innan du planerar att starta en ny verksamhet eller ta över en befintlig.

Behöver jag göra en anmälan när jag tar över en befintlig anläggning?

Ja. En registrering är knuten till livsmedelsföretagaren och går inte att överlåta på en annan verksamhetsutövare. Det går alltså inte att överta en anläggning som är registrerad utan att göra en ny anmälan. Undantag är om du som ny ägare tar över ett befintligt bolag och inte ändrar organisationsnumret.

Behöver jag göra en anmälan om jag ändrar bolagsform?

Ja.

Du får betala sanktionsavgift om du inte registrerar din verksamhet

Om du startar eller tar över en verksamhet utan att först registrera den hos enheten för tillsyn och prövning får du betala en sanktionsavgift. Hur stor sanktionsavgiften blir beror på verksamhetens omsättning, men kan bli upp till 75 000 kronor.

Vad händer när jag har skickat in min anmälan?

När vi får in en anmälan registrerar vi verksamheten. Du som har anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på anmälningsavgiften.

Vid registreringen gör vi inte någon bedömning av om din verksamhet uppfyller kraven i lagstiftningen. Det är du som ansvarar för att kraven är uppfyllda och något vi kontrollerar när vi sedan besöker din anläggning.

Vad kostar anmälan?

Anmälningsavgiften är 1 221 kronor år 2023. Det är en engångsavgift.

När kan jag starta verksamheten?

Du får starta verksamheten två veckor efter att du gjort din anmälan, oavsett om du har fått beslut från oss eller inte. Tar det kortare tid än två veckor kan du starta så fort du har fått beslutet.

Du behöver ha kunskap

Du som vill starta och driva en livsmedelsverksamhet måste ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och vara insatt i aktuell livsmedelslagstiftning.

Behöver jag kontakta andra myndigheter?

Du kan behöva ta kontakt med andra myndigheter, till exempel för att söka bygglov/göra bygganmälan eller söka serveringstillstånd. Mer information om det finns på anmälningsblanketten. Tänk på att handläggningstiden för olika tillstånd kan variera. Det är bra att vara ute i god tid! Du kan också hitta information och skapa din egen checklista över vilka myndigheter du behöver kontakta på www.verksamt.se Länk till annan webbplats.

Hör gärna av dig om du har frågor

Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring registreringen. Du är också välkommen att kontakta oss om du har allmänna funderingar kring krav på utformning av lokal eller annat. Du når oss via kundtjänst på telefonnummer 0270-750 00 eller e-post kundtjanst@soderhamn.se

När registreringen är klar gör vi en bedömning av hur snart din verksamhet behöver kontrolleras. Det beror på hur stor omfattning verksamheten har och hur känslig livsmedelshanteringen är. Den första kontrollen brukar vi förboka, men normalt gör vi oanmälda inspektioner.
Så fungerar livsmedelskontrollen Pdf, 4.6 MB.

Senast uppdaterad: 18 september 2023