Livsmedelshantering vid evenemang

Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, till exempel på en mässa eller ett evenemang? Då kan du behöva registrera det hos bygg- och miljöförvaltningen. Om du tillfälligt ska sälja fikabröd, korv eller kaffe behöver du oftast inte registrera det.

Behöver jag anmäla till bygg- och miljöförvaltningen?

Grundregeln är att den som säljer eller hanterar mat mer än vid några enstaka tillfällen ska vara registrerad som en livsmedelsverksamhet. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras eller inte.

När ska jag anmäla?

En anmälan om registrering ska lämnas in till bygg- och miljöförvaltningen senast 2 veckor innan evenemanget.

Blankett - Anmälan om livsmedelsanläggning Pdf, 102.2 kB.

Vad kostar det?

När du anmäler verksamheten får du en faktura på anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften är 1 177 kronor år 2022.

Du kommer sedan att få betala en timavgift för den tid som kontrollen tar. Utöver tiden det tar att utföra kontrollen omfattar kostnaderna även tid för förberedelser och efterarbete inklusive rapportskrivning. Tänk på att kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid i bedömningen efteråt. Avgiften faktureras efter utförd kontroll.

Kontroll av verksamheten

Du som är ansvarig för verksamheten är skyldig att ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien, lagstiftning och ska se till att du kan hantera maten på ett säkert sätt under evenemanget.

Bygg- och miljöförvaltningen kontrollerar livsmedelsverksamheter i Söderhamns kommun. Vid en kontroll tittar vi bland annat på försäljningsplatsens utformning och utrustning, att det finns fungerande rutiner för egenkontroll och hygien och att personalen har kunskap om en säker livsmedelshantering.

Läs gärna våra råd och tips om tillfällig livsmedelshantering.

Tänk på att du också kan behöva ta kontakt med:

  • Markägaren för lov om att få ha verksamhet på platsen. Om kommunen är markägare kontaktar du tekniska avdelningen.
  • Polisen för frågor om anmälan/ansökan om tillstånd för t.ex. offentlig tillställning eller begagnande av offentlig plats.
  • Tillståndsenheten vid Kommunalförbundet Hälsingland om du vill servera alkohol.


Senast uppdaterad: 14 januari 2022