Utredning

Vårdnads-, boende- och umgängesutredning på uppdrag av domstol.

Familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. En sådan utredning görs när en eller båda föräldrarna tagit kontakt med en advokat och fått hjälp att stämma den andra föräldern gällande vårdnad om barnet, var barnet ska bo, och barnets umgänge med den förälder den inte bor med. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Utredningarna innebär samtal med båda föräldrarna, hembesök och kontakt med barnet. Vi tar ofta kontakt med referenspersoner, t.ex barnets förskola. Vid behov kontrolleras olika myndighetsregister, t.ex polisens misstanke- och belastningsregister om brott.

Innan domstolen beslutar att sådan utredning ska göras kan domstolen besluta att uppdra till familjerättens socialsekreterare att anordna samarbetssamtal mellan föräldrarna. Förutsättningen är dock att båda föräldrarna vill detta.

Senast uppdaterad: 18 juli 2023
Omsorg och stöd