Råd och tips vid tillfällig hantering av livsmedel

 • Så lite mathantering som möjligt bör ske på försäljningsplatsen, som för det mesta är sämre utrustad än till exempel ett restaurangkök. Istället för att laga till maten på plats kan du göra förberedelser i ett annat kök eller använda hel- eller halvfabrikat.
 • Tänk igenom hanteringen innan så att ni har tillräckligt med kylar, frysar, förvaringsutrymmen och arbetsbänkar.
 • Se till att området där livsmedel ska hanteras har väggar och tak samt hårdgjord golvyta (till exempel asfalt). Avgränsa området så att kunderna inte kan ta sig in där oförpackade livsmedel hanteras och använd kundskydd för oförpackade livsmedel.
 • Förvara inte livsmedel direkt på marken eller golvet så att inte livsmedel eller förpackningar smutsas ner. En bra förvaring skyddar också maten mot skadedjur.
 • Lägg termometrar i kylar, frysar och kylväskor så att du kan kontrollera temperaturen. Kontrollera temperaturerna regelbundet och skriv gärna ner dem.
 • Förvara kylvaror vid högst +8 C och frysvaror vid högst -18 C. Om ett livsmedel är märkt med en lägre förvaringstemperatur ska det förvaras enligt den anvisade temperaturen. Om det är varmt och kylen öppnas ofta är det bättre att ha en lägre temperatur i kylarna.
 • Varmhåll livsmedel över +60 C, helst inte längre tid än två timmar.
 • Se till att ha bra handhygien. Handtvättsmöjligheter med flytande tvål och pappershanddukar bör finnas i anslutning till livsmedelshanteringen om ni hanterar oförpackade livsmedel. Om vattendunk används till handtvätten, är det bra att tömma och rengöra vattendunken minst en gång per dag.
 • Se till att det finns en separat toalett för personal som hanterar livsmedel.
 • Använd rena arbetskläder. Kom ihåg att det är bra använda hårskydd om du hanterar oförpackade livsmedel.
 • Lämna inte livsmedel utan uppsikt.
 • Ställ upp sopkärl för avfall i den omfattning som behövs.
 • Beroende på typ av hantering kan verksamheten behöva ha möjlighet att fylla på kallt vatten i dunkar eller ha vatten och avlopp kopplat direkt till platsen där man serverar eller säljer maten. Vattnet ska hålla dricksvattenkvalitet. Om du inte vet ifall vattnet uppfyller det kravet ska du se till att det analyseras i god tid före evenemanget.
 • Om du säljer förpackade livsmedel, så tänk på att det finns särskilda regler om märkning.

Innan ni börjar hantera livsmedel, kontrollera att:

 • Golv, väggar och tak är på plats.
 • Kylar och frysar är tillräckligt kalla.
 • Handtvätt med pappershanddukar och flytande tvål finns på plats.
 • All personal vet var toaletten för livsmedelspersonal finns.
Senast uppdaterad: 5 juni 2024