Avgifter i vård- och omsorgsboenden

Omvårdnadsavgiften för stödinsatser på vård- och omsorgsboenden baseras på biståndsbeslutet din handläggare.

Här nedan kan du läsa mer om stödinsatser och avgifter.

Alla som bor i vård- och omsorgsboende betalar hyra och avgift för grundservice och omvårdnad, förbrukningsmaterial och hygienpaket.
De allra flesta boende tecknar ett matabonnemang, för alla måltider. Om du önskar kan du själv, eller anhörig/närstående, laga dina måltider i lägenhetens kök.

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan.
Avgift 2 575 kr/mån.

Matabonnemang ingår inte i maxtaxan.
Avgift 3 800 kr/mån.

Förbrukningsmaterial ingår inte i maxtaxan.
Avgift 60 kr/mån.

Hygienpaket ingår inte i maxtaxan.
Avgift 145 kr/mån.

För att ha rätt till hemsjukvård måste du vara inskriven i hemsjukvården.

Avgift 300 kr/mån

Avgiften ingår i maxtaxan och kan reduceras om avgiftsutrymmet bedöms vara mindre än 300 kr/mån.

Du får ett individuellt avgiftsbeslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår.

Om båda personerna i ett hushåll har hjälpinsatser, erhåller ni varsitt biståndsbeslut och avgiften beräknas individuellt.

Om ni är gifta eller registrerade partners beräknas underlaget för avgiften per person på hälften av den gemensamma inkomsten.

För övriga sammanboende beräknas underlaget för avgiften på din egen inkomst.

Vid sjukhusvistelse gör vi avdrag från 1:a dagen på omvårdnadsavgift och matabonnemang.

Vid annan frånvaro gör vi avdrag från och med 8:e dagen.

Det här menas med förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter (t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård mm).

Om ditt ekonomiska utrymme inte uppgår till aktuellt förbehållsbelopp, ska vi minska omvårdnadsavgiften.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man, minderåriga barn). Fyll i en ansökan som lämnas till välfärdsnämndens arbetsutskott för beslut.

Förbehållsbelopp i vård- och omsorgsboende 2024

  • Förbehållsbeloppet för ensamstående: 7 182 kr/mån
  • Förbehållsbelopp för tvåpersonshushåll (makar/sambo):
    5 932 kr/ person och månad
  • För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 706 kr.

Matabonnemanget ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet i vård- och omsorgsboende är därför uppräknat för att du som bor här ska kunna betala matabonnemanget.

Hyresgäster kan söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 21 april 2024
Omsorg och stöd