Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg är möjligheter till ekonomiskt stöd för äldre. Det är Pensionsmyndigheten som tar emot och beslutar om ansökningar.

Den som ansöker om äldreförsörjningsstöd gör det i samma ansökan som för bostadstillägg. Man ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. När du ansöker om äldreförsörjningsstöd prövar Pensionsmyndigheten alltid samtidigt om du också har rätt till bostadstillägg.

Ansök här: Pensionsmyndighetens sidor om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg Länk till annan webbplats.

  • Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension så att du får en skälig levnadsnivå.
  • Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att du fyller 65 år.
  • Du är själv ansvarig för att anmäla ändringar i din ekonomi som kan påverka äldreförsörjningsstödet.
  • Du har rätt till att ompröva beslutet om du inte blir nöjd.

  • Det är bostadskostnad, inkomster, tillgångar och familjesituation som avgör vad du kan få i bostadstillägg.
  • När du ansöker om äldreförsörjningsstöd så prövas också om du också har rätt till bostadstillägg. Du ansöker alltså om båda förmånderna samtidigt.

Se om du kan få bostadstillägg: Pensionsmyndighetens beräkning för bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Omsorg och stöd