Hemtjänstinsatser, avgifter

Här hittar du vilka avgifter som gäller för hemtjänstinsatser som omvårdnad, hemsjukvård, boservice, korttidsvård, dagverksamhet och matdistribution.

Avgift beräknad efter dina inkomster

Efter medgivande från dig, hämtar Söderhamns kommun inkomstuppgifter från Försäkringskassan och Skatteverket.

Vi skickar en inkomstförfrågan till dig, så att du kan komplettera med inkomster som betalas ut av annan än Försäkringskassan. Du ska även uppge eventuell avkastning av kapital.

När din avgift är beräknad får du ett avgiftsbeslut sänt till dig, där dina avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår. Där framgår också hur du ska göra om du har frågor om avgiftsbeslutet.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av din nettoinkomst, när förbehållsbeloppet och bostadskostnad/hyra räknats av.

Avgift beräknad utan inkomstuppgift

Om du önskar kan avgiften fastställas utan att vi hämtar in inkomstuppgifter, du kan fylla i en blankett som du får via kundtjänst.

Då sker ingen beräkning om eventuell rätt till reducering av avgiften.

Om båda personerna i ett hushåll har hjälpinsatser, erhåller ni varsitt biståndsbeslut och avgiften beräknas individuellt.

Om ni är gifta eller registrerade partners beräknas underlaget för avgiften per person på hälften av den gemensamma inkomsten.

För övriga sammanboende beräknas underlaget för avgiften på din egen inkomst.

Med vår uträkningstjänst kan du få en preliminär uppgift om vad hemtjänsten kommer att kosta för dig.
Vad som blir din faktiska kostnad får du veta när du får ditt skriftliga beslut om dina beviljade insatser och din avgift.

Räkna ut din preliminära avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omvårdnadsavgift ingår i maxtaxan.
I omvårdnadsavgiften ingår all typ av hjälp i hemmet. Det kan vara kan vara hjälp med personlig hygien, dusch, hjälp vid måltider, tillsyn, förflyttning, städ, tvätt med mera.

Timtaxa 431 kr/tim.

För att ha rätt till hemsjukvård måste du vara inskriven i hemsjukvården.

Avgift 300 kr/mån

Avgiften ingår i maxtaxan och kan reduceras om avgiftsutrymmet bedöms vara mindre än 300 kr/mån.

Du får ett individuellt avgiftsbeslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår.

Avgifter för boservice (tätt,städ och inköp) ingår i omvårdnadsavgiften

Trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Månadsavgift 246 kr/mån.
Administrationsavgift 250 kr/installation

Matdistribution, dvs utkörning av matportioner, ingår i maxtaxan.
Avgift 200 kr/mån.

Avgift för matportioner ingår inte i maxtaxan.
Avgift 58 kr/matportion.

Förbehållsbeloppet ökar med 19 kr/portion vid matdistribution.

Omvårdnadsavgiften för korttidsvård är 86 kr/dygn.
För mat tillkommer 127 kr/dag.
Förbehållsbeloppet ökar med 16 kr/dag under korttidsvård.

Mer informtion om Korttidsvård

Omvårdnadsavgiften för dagverksamhet vid Klockarbo är 86 kr/dag.
För mat (frukost + lunch) tillkommer 76 kr/dag.
Förbehållsbeloppet ökar med 9 kr/dag under vistelsen vid Klockarbo.
Kostnad för resor till och från dagverksamhet 30 kr/dag likställs med X-trafiks månadstaxa för en zon och fördelas per dag.

Mer information om Klockarbos dagverksamhet

Det här menas med förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter (t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård mm).

Om ditt ekonomiska utrymme inte uppgår till aktuellt förbehållsbelopp, ska vi minska omvårdnadsavgiften.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man, minderåriga barn). Fyll i en ansökan som lämnas till välfärdsnämndens arbetsutskott för beslut.

Förbehållsbelopp för hemtjänst 2024

  1. Förbehållsbeloppet är 7 062 kr/månad för ensamstående över 65 år.
  2. Förbehållsbeloppet är 5 762 kr/person för sammanboende över 65 år.
  3. För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 706 kr.

Matkostnader ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet är därför uppräknat för att du som har matdistribution, bor på korttidsboende eller vistas på Klockarbo dagverksamhet ska kunna betala sin matavgift.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Omsorg och stöd