Avgift för hemsjukvård

Här hittar du uppgifter om vilken avgift som gäller för hemsjukvård.

För att ha rätt till hemsjukvård måste du vara inskriven i hemsjukvården.

Avgift 300 kr/mån

Avgiften ingår i maxtaxan och kan reduceras om avgiftsutrymmet bedöms vara mindre än 300 kr/mån.

Du får ett individuellt avgiftsbeslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår.

Det här menas med förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter (t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård mm).

Om ditt ekonomiska utrymme inte uppgår till aktuellt förbehållsbelopp, ska vi minska omvårdnadsavgiften.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man, minderåriga barn). Fyll i en ansökan som lämnas till välfärdsnämndens arbetsutskott för beslut.

Förbehållsbelopp för hemtjänst 2024

  1. Förbehållsbeloppet är 7 062 kr/månad för ensamstående över 65 år.
  2. Förbehållsbeloppet är 5 762 kr/person för sammanboende över 65 år.
  3. För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 706 kr.

Matkostnader ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet är därför uppräknat för att du som har matdistribution, bor på korttidsboende eller vistas på Klockarbo dagverksamhet ska kunna betala sin matavgift.

Senast uppdaterad: 21 april 2024
Omsorg och stöd