Forsgården

Bild

Forsgårdens vård- och omsorgsboende.

Forsgården ligger i Kungsgården i kommunens norra del och består av 27 hyreslägenheter med rum, kokskåp och hygienrum.

Lägenheterna är fördelade på tre avdelningar "Forsen", "Ängen" och "Gläntan". Varje avdelning består av nio lägenheter samt ett gemensamt matrum där de boende äter sina måltider. Forsgården är ett boende för personer med demenssjukdom.

I boendet finns även en samlingssal och rum för samvaro. Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Forsgården.

Adress: Kungsgården 192, Norrala.

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt och vi arbetar nära dig som bor på avdelningen.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.

Aktiviteter

På Forsgården anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen
i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga. Tillsammans firar vi högtider och anordnar ibland underhållning.

Individens behov i centrum - IBIC

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt, IBIC. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner.

Läs mer: Om individens behov i centrum, IBIC

skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
Senast uppdaterad: 14 juni 2023
Omsorg och stöd