Forsgården

Bild

Forsgårdens vård- och omsorgsboende.

Forsgården ligger i Kungsgården i kommunens norra del och består av 30 hyreslägenheter med rum, kokskåp och hygienrum.

Lägenheterna är fördelade på tre avdelningar "Forsen", "Ängen" och "Gläntan". Varje avdelning består av tio lägenheter samt ett gemensamt matrum där de boende äter sina måltider. Avdelningen "Gläntan" är ett boende för personer med demenssjukdom.

I boendet finns även en samlingssal och rum för samvaro. Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Forsgården.

Adress: Kungsgården 192, Norrala.

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Vi arbetar nära dig som bor på avdelningen och äter lunch tillsammans med dig.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.

Aktiviteter

På Forsgården anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen
i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga. Tillsammans firar vi högtider och anordnar ibland underhållning.

Individens behov i centrum - IBIC

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt, IBIC. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner.

Läs mer: Om individens behov i centrum, IBIC

skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
Senast uppdaterad: 15 februari 2022

Forsgården kontakt

Adress
Kungsgården 192
826 94 NORRALA

Faxnummer: 0270-766 26

Enhetschef
Margareta Persson
0270-750 03
E-post: margareta.a.persson@soderhamn.se

Sjuksköterska
0270-750 05

Avdelningar Forsgården

Gläntan 0270-754 55

Ängen 0270-754 57

Forsen 0270-754 54

Kök 0270-353 23

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn