Hedbacka

Bild

Vård- och omsorgsboendet Hedbacka.

Hedbacka ligger i Söderala, i kommunens västra del. Hedbacka består av 49 hyreslägenheter, som är enrumslägenheter med rum, kokvrå och hygienrum.

Vi har sju avdelningar "Anemonen", "Konvaljen", "Gullvivan", "Linblomman", "Rosen", "Violen" och "Syrenen". Varje avdelning består av cirka sju lägenheter samt ett gemensamt matrum.

Fem avdelningar är gruppboende för personer med demenssjukdom. I boendet finns en matsal, samlingssal och rum för samvaro.

Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Hedbacka.

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Vi arbetar nära dig som bor på avdelningen och äter lunch tillsammans med dig.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov..

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.

Aktiviteter

På Hedbacka anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga. Vi firar högtider och anordnar underhållning exempelvis musikunderhållning, bingo, olika cirklar, enklare gymnastik/kroppsträning, gemensamma promenader. En gång i veckan har vi bastubad i Hedbackas bastu.

Individens behov i centrum - IBIC

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt, IBIC. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner.

Läs mer: Om individens behov i centrum, IBIC

skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
Senast uppdaterad: 3 september 2019
Omsorg och stöd