Åsgården

Bild

Åsgårdens vård- och omsorgsboende.

Åsgården ligger i centrala Söderhamn och har totalt 68 lägenheter. Varje del har gemensamt matrum och allrum, där du äter dina måltider och umgås.

Oasen är vår lokal för rehabilitering. Det finns även stor samlingssal och en gemensam tvättstuga för hela Åsgården. Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Åsgården.

Kullen är vårt ålderdomshem, med 20 enrumslägenheter som har kokskåp och hygienrum.

Backen 1 - 2 och Höjden 1 - 2 är våra gruppboenden för människor med demenssjukdom, med 10 boende per del (40 platser totalt).

Terassen har 4 platser för personer med demenssjukdom samt 4 för korttidsvård.

Aktiviteter

På Åsgården ordnar vi aktiviteter av olika slag, för att främja gemenskap i vardagen. Aktiviteterna anpassas till intressen och förmåga hos dig och de andra som bor här.

En aktivitet kan även vara samtala en stund om gamla tider, dricka en kopp kaffe eller bläddra i en bok.

Vi har också gemensamma aktiviteter där vi kanske firar högtider eller ordnar musikunderhållning. Andra aktiviteter är till exempel bingo, festluncher, gudstjänster och fest för dig och dina anhöriga.

Medarbetare

På Åsgården finns medarbetare dygnet runt. Vi arbetar i vårdlag. Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i äldreboendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Individens behov i centrum - IBIC

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt, IBIC. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner.

Läs mer: Om individens behov i centrum, IBIC

skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
Senast uppdaterad: 8 september 2022
Omsorg och stöd