Kastanjen

Bild

Vård- och omsorgsboendet Kastanjen.

Kastanjen ligger i Ljusne i kommunens södra del och består av 27 hyreslägenheter (ett- och tvårumslägenheter) med rum, kök och hygienrum.

På avdelningen Fejan finns platser för korttidsvård. Nygården är ett gruppboende för personer med demenssjukdom.

I huset finns en gemensam matsal där du äter lunch, övriga måltider serveras i lägenheten. Aktivitetslokal och rum för samvaro finns också. Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Kastanjen.

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Vi arbetar nära dig som bor på avdelningen och äter lunch tillsammans med dig.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.

Aktiviteter

På Kastanjen anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga. Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Andra aktiviteter är t ex gymnastik, bingo samt olika rehabiliteringsgrupper. Bredbandsuppkoppling finns.

Individens behov i centrum - IBIC

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt, IBIC. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner.

Läs mer: Om individens behov i centrum, IBIC

skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
Senast uppdaterad: 3 september 2019
Omsorg och stöd