Enriset

Bild

Enrisets vård- och omsorgsboende.

Enriset ligger i norra delen av centrala Söderhamn och består av 92 hyreslägenheter (ett-, två- och trerumslägenheter).

Adress: Enrisvägen 1 A-B, 826 36 Söderhamn

Boendet består av tre huskroppar och mellan två av hus finns matsal, samlingssal, kiosk och rum för samvaro.

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Vi arbetar nära dig som bor på avdelningen och äter lunch tillsammans med dig.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.

Aktiviteter

På Enriset anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga. Tillsammans firar vi högtider och anordnar ibland underhållning.

Individens behov i centrum - IBIC

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt, IBIC. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner.

Läs mer: Om individens behov i centrum, IBIC

skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
Senast uppdaterad: 14 augusti 2022
Omsorg och stöd