Digital låsöppning hos kund och fastighetsägare

Söderhamns kommun har digital låsöppning för dig som har hemtjänst, nattpatrull eller hemsjukvård. På insidan av din dörr installerar vi en digital låsenhet, som används av våra medarbetare.

Med digital låsöppning kan medarbetare låsa upp din dörr med en speciell mobiltelefon kopplad till din låsenhet.

Därför har vi digital låsöppning

Digital låsöppning ökar kvaliteten och säkerheten för kunder, medarbetare och fastighetsägare. När medarbetare inte behöver hantera en stor mängd nycklar kan vi infinna oss snabbare. Mindre administration, kortare restider och mindre bilkörning ger tid för omsorg och bättre miljö.

Så fungerar digital låsöppning

Kommunens larmenhet installerar en digital låsenhet ovanpå vredet på insidan av din dörr, utan åverkan på dörren.

Låset syns inte utifrån och påverkar inte din hemförsäkring. Digital låsöppning innebär inga kostnader för dig. Vid avflyttning monterar vi bort låsenheten och återställer låset.

De digitala låsen kommer från Phoniro.

Bild på digital låsenhet

En digital låsenhet som den här monteras vid din dörr.

Medarbetaren låser upp med en speciell mobiltelefon kopplad till din låsenhet. Våra besök loggas med tider.

Det går inte att öppna ditt lås med andra telefoner. Du och din familj använder nycklar precis som vanligt.

Om det bor omvårdnadskund(er) i din fastighet och huvudentrén saknar kodlås eller bara har kodlås som är tidsstyrt vill vi komplettera elslutblecket med elektronikenheten Main Entrance.

Installationen är kostnadsfri för dig.

Låsenheterna på huvudentrén och kundens dörr öppnas via Bluetooth. ”Nyckeln” är krypterad i medarbetarens mobiltelefon.

Installation av Main Entrance-enhet (ME) är kostnadsfri för fastighetsägare. Den utförs av auktoriserade tekniker på larmenheten och:

  • påverkar inte befintlig funktion i fastighetens entrédörr
  • påverkar inte övriga hyresgäster
  • fungerar med befintligt elslutbleck
  • kräver ingen kabeldragning till elslutblecket
  • installeras utan åverkan på dörr eller karm

Om det är möjligt monterar vi ME-enheten helt dold. Annars monteras enheten i taket med fyra skruvar. Enheten drivs med 12V/24V med strömförsörjning på max 2 Watt. Strömförsörjningen sker normalt från elslutblecket, men kan kopplas till annan strömkälla.

När kunden avflyttar monterar vi bort låsenheten på kundens dörr. ME-enheten lämnas kvar, för att vi ska kunna besöka andra eller framtida kunder i fastigheten.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024