Valbara utförare av hemtjänst och matdistribution

Du som har biståndsbeslut om hemtjänst kan välja vem som ska utföra matdistribution och/eller hemtjänstinsatser - Söderhamns kommun eller en privat utförare. Just nu finns inga privata utförare av hemtjänst.

Om du vill kan du välja en utförare för matdistribution, serviceinsatserna tvätt och städ och övriga hemtjänstinsatser.

Alla hemtjänstutförare måste följa samma regler, lagar och riktlinjer. Söderhamns kommun granskar privata företag innan de blir godkända för att utföra hemtjänst.

Läs mer: Uppföljning av privata utförare 2021 (PDF) Pdf, 147.4 kB.

Godkända utförare av hemtjänstinsatserna tvätt och städ

Just nu finns inga privata utförare för hemtjänstinsatser.

Söderhamns kommun Pdf, 170.9 kB.

Godkända utförare av samtliga hemtjänstinsatser

Just nu finns inga privata utförare för hemtjänstinsatser.

Söderhamns kommun Pdf, 170.9 kB.

Kontakt med biståndshandläggare

Kommunens biståndshandläggare kan ge dig mer information inför ditt val av utförare. Du får kontakt med biståndshandäggare via kommunens Kundtjänst på telefon 0270-75 000.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024