Hemtjänst i annan kommun

Du som har hemtjänst har möjlighet att få samma stöd även om du reser bort en period. Det kan till exempel handla om att du besöker anhöriga i en annan kommun under jul och påsk eller bor i en sommarstuga under sommaren.

Du behöver då meddela din hemkommun om att du planerar bo/vistas tillfälligt någon annanstans.

Så gör du

 • Kontakta en biståndshandläggare i din hemkommun och berätta att du planerar att bo/vistas tillfälligt någon annanstans. Biståndshandläggaren gör då en beställning till den kommunen du planerar att bo/vistas i tillfälligt. Du behöver alltså inte själv meddela den andra kommunen.
 • Berätta för biståndshandläggaren var den tillfälliga bostaden ligger och hur länge du planerar att vara där.
 • Tala om ifall du behöver mer eller mindre hjälp än vanligt under vistelsen. Bor du med släkt eller vänner kanske det inte behövs hjälp med matlagning och handling till exempel.
 • Tänk igenom hur den tillfälliga bostaden är utformad och om det finns saker som är bra för hemtjänsten att veta om. Finns det trappor, är dusch och toaletten mindre än i din vanliga bostad eller ligger de i en annan byggnad? Är bostaden utrustad med disk- och tvättmaskin eller har högre trösklar än din vanliga bostad? Ju mer du berättar desto bättre kan den tillfälliga hemtjänsten planera för dig.

Var ute i god tid

 • Fem till sex veckor innan du önskar hemtjänst i en annan kommun behöver du meddela din hemkommun.
 • Du har alltid rätt att få hemtjänst i en annan kommun under förutsättning att de får veta det i tid, så att de kan planera och informera sin personal.

Beställning gällande tillfällig vistelse som skall utföras av Söderhamns kommun skickas via post till:

Söderhamns kommun
Sektor Välfärd
Myndighetsenheten
826 80 Söderhamn

På beställningen ska följande uppgifter bifogas:

 • Vistelseadressen i Söderhamns kommun
 • Telefonnummer till brukaren/närstående
 • Vilken hemtjänstutförare som önskas?
  Här finns för information om vilka hemtjänstföretag som verkar i Söderhamn. Önskemål om utförare kan missas i beställninge vilket fördröjer administrationen, så det är viktigt att det finns med för en smidigare handläggning
 • Datum för vistelseperioden
 • Namn och telefonnummer samt mailadress till den ansvariga biståndshandläggaren
 • Ersättningsnivå enligt kommunens ersättningsmodell
 • Fakturauppgifter dit fakturan ska skickas.

Ytterligare att tänka på

 • Beställning på beviljad hemtjänst skickas till myndighetsenheten, 2 veckor innan beräknad start av insats. Detta för att vår hemtjänst behöver tid att få planera för den nya kunden på ett bra sätt.
 • Den enskilde måste själv ta med sig eventuella hjälpmedel som behövs i bostaden.
 • Bosättningskommunen måste i beslut och beställning ha tagit ställning till hur personens hjälpbehov ska tillgodoses på den tillfälliga adressen.
 • Om personen som vistas hos oss behöver utökade insatser under vistelsen är det er skyldighet att bedöma och besluta om detta.

Kontakt Myndighetsenheten

Telefonelefonnummer 0270-750 00

Ersättning till vistelsekommunen

Söderhamns kommun ersätter vistelsekommunen enligt den ersättningsmodell som tillämpas i Söderhamns kommunen. Detta gäller insatser inom hemtjänst.

Söderhamns kommun har ett system för schablonersättning, för insatser inom hemtjänsten via kommunal eller privat utförare (se Insatskatalog SoL och HSL Länk till annan webbplats.).

Det är olika belopp för insatser inom omvårdnad eller service.

Kommunal utförare:

Omvårdnad: 508:-/timme.
Service: 457:-/timme.
Besvarande av trygghetslarm 508:-/månad.
Matdistribution (avser tillagning och leverans av mat) 74,80 kronor/portion.

Privat utförare:

Omvårdnad: 416:-/timme
Service: 371:-/timme
Besvarande av trygghetslarm 416 :-/månad.
Matdistribution (avser tillagning och leverans av mat) 77.54 kronor/portion.

Installation av trygghetslarm

Installation av digitalt trygghetslarm 385 kronor

Fakturaunderlag

Vistelsekommunen sammanställer ett fakturaunderlag utifrån utförda insatser till Söderhamns kommun, med fakturan ”underlag ersättning utförda insatser” bifogas, som ett underlag för att kunna rapportera vilka insatser som utförts.

Ladda ned: Ersättning för utförda insatser - underlag (excel) , 21.2 kB.

Se exempel: Exempel - underlag för ersättning utförda insatser , 5.2 MB.

Det är lagstadgat att fakturor som leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet ska vara elektroniska, mer information om e-faktura.

Viktigt att referenskod 77100002 framkommer vid fakturering.

Om kravet på E-faktura inte kan tillgodose skickas pappersfaktura till:
Söderhamns Kommun
Box 1
826 21 Söderhamn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 januari 2022

Kontakt sektor Välfärd

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Sektorchef
Jon Schöning
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: jon.schoning@soderhamn.se

Verksamhetschef
Birgitta Löjdström
0270-752 64, 070-205 58 92
E-post: birgitta.lojdstrom@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn