Hemtjänst i annan kommun

Du som har hemtjänst har möjlighet att få samma stöd även om du reser bort en period. Det kan till exempel handla om att du besöker anhöriga i en annan kommun under jul och påsk eller bor i en sommarstuga under sommaren.

Du behöver då meddela din hemkommun om att du planerar bo/vistas tillfälligt någon annanstans.

Så gör du

 • Kontakta en biståndshandläggare i din hemkommun och berätta att du planerar att bo/vistas tillfälligt någon annanstans. Biståndshandläggaren gör då en beställning till den kommunen du planerar att bo/vistas i tillfälligt. Du behöver alltså inte själv meddela den andra kommunen.
 • Berätta för biståndshandläggaren var den tillfälliga bostaden ligger och hur länge du planerar att vara där.
 • Tala om ifall du behöver mer eller mindre hjälp än vanligt under vistelsen. Bor du med släkt eller vänner kanske det inte behövs hjälp med matlagning och handling till exempel.
 • Tänk igenom hur den tillfälliga bostaden är utformad och om det finns saker som är bra för hemtjänsten att veta om. Finns det trappor, är dusch och toaletten mindre än i din vanliga bostad eller ligger de i en annan byggnad? Är bostaden utrustad med disk- och tvättmaskin eller har högre trösklar än din vanliga bostad? Ju mer du berättar desto bättre kan den tillfälliga hemtjänsten planera för dig.

Var ute i god tid

 • Fem till sex veckor innan du önskar hemtjänst i en annan kommun behöver du meddela din hemkommun.
 • Du har alltid rätt att få hemtjänst i en annan kommun under förutsättning att de får veta det i tid, så att de kan planera och informera sin personal.

Beställning gällande tillfällig vistelse som skall utföras av Söderhamns kommun skickas via post till:

Söderhamns kommun
Sektor Välfärd
Omvårdnadsenheten
826 80 Söderhamn

På beställningen ska följande uppgifter bifogas:

 • Vistelseadressen i Söderhamns kommun
 • Telefonnummer till brukaren/närstående
 • Vilken hemtjänstutförare som önskas?
  Här finns för information om vilka hemtjänstföretag som verkar i Söderhamn. Önskemål om utförare kan missas i beställninge vilket fördröjer administrationen, så det är viktigt att det finns med för en smidigare handläggning
 • Datum för vistelseperioden
 • Namn och telefonnummer samt mailadress till den ansvariga biståndshandläggaren
 • Ersättningsnivå enligt kommunens ersättningsmodell
 • Fakturauppgifter dit fakturan ska skickas.

Ytterligare att tänka på

 • Beställning på beviljad hemtjänst skickas till omvårdnadsenheten, 2 veckor innan beräknad start av insats. Detta för att vår hemtjänst behöver tid att få planera för den nya kunden på ett bra sätt.
 • Den enskilde måste själv ta med sig eventuella hjälpmedel som behövs i bostaden.
 • Bosättningskommunen måste i beslut och beställning ha tagit ställning till hur personens hjälpbehov ska tillgodoses på den tillfälliga adressen.
 • Om personen som vistas hos oss behöver utökade insatser under vistelsen är det er skyldighet att bedöma och besluta om detta.

Kontakt Omvårdnadsenheten

Telefonnummer 0270-750 00

Ersättning till vistelsekommunen

Söderhamns kommun ersätter vistelsekommunen per utförd insats.

Se länkar nedan för ersättning per insats.

Ersättningsmodell för hemtjänsten fr.o.m. 2024 - kommunal utförare annan kommun Pdf, 234.7 kB.

Ersättningsmodell för hemtjänsten fr.o.m. 2024 - privat utförare annan kommun Pdf, 236.2 kB.

Fakturaunderlag

Vistelsekommunen sammanställer ett fakturaunderlag utifrån utförda insatser till Söderhamns kommun, med fakturan bifogas ”underlag ersättning utförda insatser”, som ett underlag för att kunna rapportera vilka insatser som utförts.

Ladda ned:
Annan kommun - underlag ersättning utförda insatser 2024 - kommunal utförare (excel) Excel, 18 kB.

Annan kommun - underlag ersättning utförda insatser 2024 - privata utförare (excel) Excel, 17.9 kB.

Se exempel: Exempel - underlag för ersättning utförda insatser Pdf, 5.2 MB.

Det är lagstadgat att fakturor som leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet ska vara elektroniska, mer information om e-faktura.

Viktigt att referenskod 77100002 framkommer vid fakturering.

Om kravet på E-faktura inte kan tillgodose skickas pappersfaktura till:
Söderhamns Kommun
Box 1
826 21 Söderhamn

Senast uppdaterad: 5 mars 2024