Förenklad handläggning

Du som är 65 år eller äldre kan ansöka om förenklad handläggning av vissa hemtjänstinsatser.

Detta innebär att du erbjuds möjlighet att få beslut om hjälp med vissa insatser utan att vi behöver besöka dig eller göra en mer omfattande utredning. För att du ska få en förenklad handläggning måste du som sökande uppfylla vissa kriterier.

Kriterier som du måste uppfylla är följande:

  • Du ska vara 65 år eller äldre.
  • Du ska endast behöva hjälp med dessa insatser.
  • Du ska bo i eget boende, så kallat ordinärt boende.
  • Du ska vara folkbokförd i Söderhamns kommun.
  • Du ska själv kunna ansöka, planera och följa överenskommen genomförandeplan*.
  • För insatsen avgiftsfri avlösning ska det ska finnas en anhörigvårdare/närståendevårdare som i det egna hemmet långvarigt vårdar den äldre personen.

*Undantag avseende att du själv ska kunna ansöka, planera och följa överenskommen genomförandeplan kan göras för insatsen avgiftsfri avlösning då insatsen syftar till att stötta anhöriga i omvårdnaden om den enskilde.

Rätt till traditionell biståndshandläggning

Du har alltid en möjlighet till traditionell biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen. Det kan gälla om du inte uppfyller kriterierna, ovan beskrivna, eller om du har behov av mer eller andra insatser än vad som möjliggörs vid förenklat beslutsfattande.

Insatser i förenklat beslutsfattande

Insatser som ingår i förenklat beslutsfattande, utan utredning och hembesök

Om du behöver hjälp med mer än dessa insatser ska du kontakta biståndshandläggare via kommunens kundtjänst på telefon 0270-75 000 för att göra en ansökan och boka in ett hembesök.

När din ansökan kommit in till kommunen kontaktas du via telefon av en biståndshandläggare och därefter fattas beslut utifrån om du uppfyller fastställda kriterier eller inte. Ett beslut skickas hem till dig via post. Om du beviljas insatser kommer det även att skickas ett uppdrag till den som ska utföra hemtjänsten.

Beslutet gäller tillsvidare, uppföljning kommer att ske en gång/år utifrån din upplevelse om kvalitet på insatsen och ditt önskemål om att fortsatta med insatsen.

Om ditt behov förändras kan beslutet komma att upphöra.

Söderhamns kommun har kundval inom hemtjänsten (gäller ej trygghetslarm). Vilket innebär att du själv får möjlighet att välja utförare till den hjälpen som du blivit beviljad. Du kan välja mellan kommunal eller privat utförare som är godkända av kommunen. Kommunen ansvarar för att alla utförarna uppfyller kommunens kvalitetskrav.

För att veta vilka utförare som du kan välja mellan kan du ta kontakt med biståndshandläggare via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0270-75 000 eller gå in på kommunens webbplats. Om du inte kan eller vill välja utförare slumpas en utförare till dig.

Du planerar tillsammans med hemtjänsten hur du vill använda dina beviljade insatser. Outnyttjad tid får inte överföras till kommande månad.

Senast uppdaterad: 21 april 2024