Trygghetslarm

Kvinnas arm med trygghetslarm.

Med ett trygghetslarm kan du larma om något skulle inträffa.

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Med larmet kan du få hjälp om något oplanerat inträffar. Larmet är kopplat till kommunens medarbetare dygnet runt.

Hur får jag trygghetslarm?

Eller ta kontakt med biståndshandläggare, genom kundtjänst, 0270-750 00.

Trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Månadsavgift 246 kr/mån.
Administrationsavgift 250 kr/installation

Trygg i din bostad

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Det gör att du kan känna dig tryggare i din bostad.

Till trygghetslarmet får du välja ett armband eller ett halsband med larmknapp. Om något skulle hända och du behöver hjälp trycker du på larmknappen. En signal går då direkt till hemtjänsten och du kan prata med hemtjänstens personal via trygghetslarmets inbyggda högtalare. Tillsammans kommer ni överens om vad de behöver hjälpa dig med i den aktuella situationen.

Om det behövs kommer personal från hemtjänsten hem till dig inom 60 minuter.

Larm dygnet runt

Larmets funktion kontrolleras automatiskt kontinuerligt, några gånger varje dygn. Du kan använda larmet dygnet runt, men tänk på att larmet inte fungerar utanför din bostad.

När trygghetslarmet installeras monteras även ett digitalt lås på din dörr. Det innebär att personalen kan öppna dörren med sina speciella mobiltelefoner när du behöver hjälp. Låset gör att inställelsetiden förkortas eftersom personalen inte behöver åka till lokalen för att hämta nycklar. Montaget sker utan åverkan på din dörr. Du behöver ändå lämna en dörrnyckel till hemtjänsten som säkerhet om låset skulle krångla.

Läs mer här: Digital låsöppning

Du kontaktar vården

Det kommer inte en sjuksköterska eller läkare när du larmar, utan måste själv ta kontakt med sjukvården via 112 om du behöver det.

Senast uppdaterad: 21 april 2024