Särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år.

Du tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år om föräldrarna av olika anledningar inte kan fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan bero på att vårdnadshavaren är försvunnen under lång tid som för ensamkommande barn eller att föräldern är allvarligt och långvarigt sjuk. En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd.

Vårdnadshavare berättar

På Socialstyrelsens sida mininstas.se berättar personer som är särskilt förordnad vårdnadshavare:

Fler exempel på www.mininsats.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Omsorg och stöd