Familjehem

Familj på berg

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det vara för en kortare eller längre tid.

Familjer berättar om hur det är att vara familjehem

På Socialstyrelsens sida mininsats.se berättar flera familjer om hur det är att vara familjehem:

Fler exempel på www.mininsats.se Länk till annan webbplats.

Familjehemmets uppgift

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt.
Din familj kan bestå av två vuxna, du som ensamstående med eller utan egna hemmaboende barn. Du kan bo i hus eller lägenhet, det viktiga är att det finns plats för ett till barn.

Senast uppdaterad: 12 april 2024
Omsorg och stöd