Familjehem

Familj på berg

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det vara för en kortare eller längre tid.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Omsorg och stöd