Trönö skola

Trönö skola

Trönö skola ligger i den natursköna Trönödalen i den nordvästra delen av Söderhamns kommun cirka två mil utanför tätorten.

Ort/kommundel: Trönö
Besöksadress: Lertagsvägen, Trönödal
Storlek: Cirka 90 elever.
Typ: Grundskola F-6, fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 20 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Skolan byggdes 1957 och har idag ett fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-6.

I bygden finns ett stort engagemang för landsbygdsutveckling och vi har en central roll och ett gott samarbete med föreningslivet. Utemiljön och den stora skolgården är skolans stolthet. Det finns stora ytor att leka på och en grusplan för fotbollsspel. Vintertid så spolas det is på planen så att eleverna kan åka skridskor. På gräsområdet finns äppleträd, klätterställningar och möjlighet till lek i lekstugan.

Skolan genomsyras av trygghet och gemenskap där eleverna genom att använda sina förmågor och olika uttrycksformer får de kunskaper som behövs för att kunna välja sin egen framtid.

Fritidshemmet ligger i ett fristående hus intill skolan. Här finns bra lokaler i två plan och många rum för olika aktiviteter.

Utevistelsen är en viktig del i verksamheten och vi nyttjar närmiljön. Här finns gård med plats för lek, bollspel och skridskoåkning. På vintern har vi nära till skidspåren. Fritidshemmet har en avdelning med ett 50-tal barn inskriva och 5 medarbetare.

Vi vill ge eleverna på fritidshemmet en meningsfull fritid. De ska ha möjlighet att själva påverka sin tid hos oss, komma med idéer och förverkliga dem, vi strävar efter att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt.

En grundtanke med verksamheten är att värna om vårt kulturarv och vi arbetar varje år med olika teman. Till exempel har vi pratat om ”Hur levde människor förr, och hur har utvecklingen sett ut.” Ett exempel på det kan vara att barnen bakar sitt eget bröd och kokar egen soppa. Vi ser också en stor möjlighet att i samarbete med föräldrar och andra kunna utnyttja specialkunskaper inom det område vi arbetar med.

Föräldraråd

Föräldrarådet som består av rektor och representanter från er föräldrar, träffas cirka två gånger per termin. På föräldrarådets möten har du som förälder möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering och genomförande.

Föräldramöte

Till föräldramötet är alla föräldrar inbjudna för att kunna ge synpunkter och påverka verksamheten. På föräldramötet är det föräldrar och lärarna som samverkar för att tillsammans utveckla skolans verksamhet.

Klassråd

På klassrådet är det läraren och eleverna som samverkar för att utveckla skolan. Klassrådens synpunkter tas med till elevrådet för vidare diskussion.

Elevråd

Elevrådet består av representanter från varje klass och rektor. Här tar eleverna upp frågor som kommit från klassråden.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023