Vågbroskolan

Vågbroskolan

Välkommen till Vågbroskolan i Söderhamns kommun. Skolan ligger cirka fyra kilometer från Söderhamns centrum med närhet till skog och natur. Skolan är en komplett grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9 samt fritidshem.

Ort/kommundel: Vågbro
Besöksadress: Bäckvägen 1, Norrala
Storlek: Ca 400 elever
Typ: Grundskola F-9, Fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 60 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Skolan är uppdelad i två enheter med en rektor till vardera enhet. Vågbroskolan F-3 består av förskoleklass till årskurs 3 och Vågbroskolan 4-9 består av årskurs 4-9. Den pedagogiska personalen består av rektor, förskollärare, klasslärare, speciallärare, specialpedagog, fritidspedagoger, fritidsledare, idrottslärare och pedagogiska resurspersoner.

Vår värdegrund bygger på samarbete, respekt, ansvar och självtillit för att skapa trygghet och trivsel. 

För att våra elever ska lyckas med sina studier strävar vi efter ett gott samarbete mellan elev, hem och personal. Arbetet med värdegrundsfrågor pågår ständigt i olika former i vår verksamhet när vi till exempel har klassråd, elevråd, samtal, rast, Homies-verksamhet och i den dagliga undervisningen. 

 

Vågbroskolans fritidshem är ett fritidshem med en stor avdelning med cirka hundra barn och åtta medarbetare.

Inflytande

På vårat fritidshem arbetar vi flitigt med utomhuspedagogik, samhörighet och inkludering. Det gångna året har vi arbetat mycket med att utveckla skolgården. Vi samarbetar även med skolan för att uppnå en lugn rastmiljö. Detta genom rastaktiviteter och en leksaksbod med ett utlåningssystem för barnen. Vi utnyttjar vår närmiljö med skog, vatten och lekparker i verksamheten.

Hög kvalitet

Ett av våra mål är att vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitet på verksamheten på eftermiddagarna.

Föräldraråd

Föräldrarådet som består av rektor och representanter från er föräldrar, träffas cirka två gånger per termin. På föräldrarådets möten har du som förälder möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering och genomförande.

Föräldramöte

Till föräldramötet är alla föräldrar inbjudna för att kunna ge synpunkter och påverka verksamheten. På föräldramötet är det föräldrar och lärarna som samverkar för att tillsammans utveckla skolans verksamhet.

Klassråd

På klassrådet är det läraren och eleverna som samverkar för att utveckla skolan. Klassrådens synpunkter tas med till elevrådet för vidare diskussion.

Elevråd

Elevrådet består av representanter från varje klass och rektor. Här tar eleverna upp frågor som kommit från klassråden.

Läs mer om Elevinflytande

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023