Rosenvallskolan

Rosenvallskolan

Välkommen till Rosenvallskolan i Söderala, cirka 7 kilometer från centrala Söderhamn.

Ort/kommundel: Söderala
Besöksadress: Bersvägen 24, Söderala
Storlek: Cirka 150 elever.
Typ: Grundskola F-6 (här finns även Rosenvall fritidshem)
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 20 stycken medarbetare.

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, 0270–750 00

Här går ca 150 elever och det bedrivs verksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 5 samt fritidshem.

Hos oss arbetar cirka 20 medarbetare som är organiserade i olika arbetslag. Vi arbetar med metoder som främjar kunskapsinhämtning, likvärdighet, flexibelt lärande och ett språkutvecklande arbetssätt.

Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete. Det är viktigt att eleverna känner trygghet och har inflytande samt att alla ska nå kunskapskraven. Varje läsår inleds med ett välkomstsamtal mellan elev och ansvarig pedagog, två värdegrundsveckor med värderingsövningar samt en kick-off. Som en del av kvalitetssäkringen arbetar skolan kontinuerligt med sociogram, trivselenkäter och trygghetsvandringar.

Rosenvalls fritidshem har flera avdelningar, ett 80-tal inskrivna elever och cirka 8 medarbetare.

Eleverna är i åldrarna 6–10 år. Vi håller till i två klassrum och på eftermiddagarna nyttjas också dramasal, idrottshall, verkstad och kök. Utemiljön är inbjudande och det finns tillgång till grusplan, gungor, lekställning och ett litet skogsområde.

Några dagar i veckan har vi fritidsval direkt efter skolans slut, då får eleverna välja mellan aktiviteter. Det kan vara killerboll i idrottshallen, skapande i verkstaden, konstruktion inne i något klassrum eller aktivitetslådorna i ett annat klassrum. När det inte är fritidsval så leker eleverna fritt ute fram till mellanmålet.

Nöjda barn och föräldrar

Fritidshemmet är aktivt och både elever och föräldrar är nöjda. Våra mål som vi arbetar mot är att både elever och föräldrar känner trygghet och har förtroende för vårt fritidshem. Alla elever lär sig att vara en god kamrat och att ta hänsyn till sina medmänniskor. Alla elever får känna ansvar och delaktighet i verksamheten.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Rådet består av föräldrarepresentanter från varje klass, en personalrepresentant från vardera arbetslag och rektorn

Föräldramöte

Alla klasser genomför föräldramöten på höstterminen. För blivande förskoleklass hålls ett möte under våren.

Matråd

Matrådet träffas två gånger per läsår och det består av klassrepresentanter, kostpersonalen och rektorn.

Elevråd

På Rosenvallskolan har vi elevråd två gånger per termin. Alla klasser har en klassrådsrepresentant och det är rektorn som håller i mötet

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023