Sandarne skola

Sandarne skola

Välkommen till Sandarne skola som ligger cirka 7 kilometer söder om Söderhamns centralort och har en fantastisk utsikt över Söderhamnsfjärden. Skolans innemiljö är ljus och trivsam med sina stora fönster som vätter mot vattnet.

Ort/kommundel: Sandarne
Besöksadress: Strandvägen 33
Storlek: Cirka 150 elever
Typ: Grundskola F-6, Fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 25 medarbetare. Vi finns på Instagram, Sandarne_skola

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst. Du kan även anmäla frånvaro för elev i Sandarne skola via telefon:

  • Åk 1–6 070–552 60 37
  • Förskoleklass 070–535 81 13

Skolan byggdes 1919 och senaste renoveringen gjordes 2010–2011
I direkt anslutning till skolan finns Sandarne förskola. På skolgården finns mycket att välja på: en fotbollsplan, klätterställning, kompisgunga, pingisbord, gagarink och ett litet skogsparti som bjuder in till lek. Det finns också idrottshall, ett litet bibliotek och matsal.

Vi arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och med ett fokus på en digitalisering av undervisningen.

Vi bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. De viktiga ingredienserna i det är trygghet, inflytande och att alla ska nå kunskapskraven och må bra. Medarbetare och elever har tillsammans arbetat fram sex ledord som gäller på skolan: respekt, hjälpsamhet, ansvar, självtillit, omsorg och samarbete. Värdegrundsarbetet genomsyrar även vårt fritidshem. Målet är att fritidshemmet ska vara ett komplement till utbildningen i skolan.

På Fritidshemmet Skärgårn finns cirka 80 elever och cirka 10 medarbetare.

Nöjda barn och föräldrar

Både elever och föräldrar är nöjda och vi arbetar aktivt med att stärka fritidshemmets roll i skolan – fritidshemmet ska både ska vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitativ verksamhet på eftermiddagarna.

Inflytande

Eleverna har inflytande över vilka aktiviteter som de har att välja mellan men det kan också vara styrda aktiviteter. Aktiviteterna är planerade så att de ska innehålla lärande och träning och att det så klart ska vara roligt!

Utemiljö

I vår utemiljö finns grusplan, gungor, lekställning och ett litet skogsområde. Vi har ett leksaksförråd som organiseras genom ett lånesystem. Eleverna har fått önska vad som ska finnas i förrådet.

Elevråd

Elevråd hålls en gång per månad. Mötena leds av rektor och två elever per årskurs deltar. Stående punkter på elevrådet är arbetsmiljö och trivsel samt elevinflytande. Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan vi diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

Föräldraråd hålls 1–2 gånger per termin. Till föräldrarådet är alla vårdnadshavare välkomna men flera klasser har utsett föräldrarådsrepresentanter. Rektor bjuder in till föräldrarådet och leder det.

Föräldramöten

Föräldramöten hålls minst en gång per läsår. Syftet med föräldramötet är att ge övergripande information.

Trygghetsråd

Vi har ett trygghetsråd som består av en pedagog och två elevrepresentanter från vardera årskurs 4–6. Elevrepresentanterna är förtroendevalda av sina klasskamrater. Dessa elever fungerar som stödjare, upptäckare och länk mellan samtliga elever (f–6) och skolans personal. Rådet verkar för att förstärka trygghet och trivsel. Trygghetsrådet sammanträder cirka 1 gång per månad.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Vi finns på Instagram:  Sandarne_skola

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023