Mo skola

Mo skola

Mo skola byggdes 1954 och är idag en skola med undervisning för förskoleklass upp till och med årskurs 6, även fritidshem. Vi har Florsjön och skogen inom gångavstånd.

Ort/kommundel: Mo, Mohed
Besöksadress: Blekarvägen 1, Mo
Storlek: Cirka 80 elever
Typ: Fritidshem, Grundskola F-6
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 10 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kommunens kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Vi har en fantastisk utemiljö med stor lekpark, fotbollsplan/isbana, basketplan och stora gräsytor som stimulerar till fysisk aktivitet. I en del av skolans trädgård finns ett växthus och en pergola.

Det finns bra bussförbindelser till Söderhamn där vi bland annat besöker teatern, stadsbiblioteket och idrottsanläggningen Hällåsen.

Vi bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. Vi vill att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Mo skolans fritidshem bedriver verksamhet för barn i åldrarna 6-12 år i den östra flygeln på skolan och där finns 40-tal barn tillsammans med fyra medarbetare.

Aktiviteter

Vi har två klassrum och fyra grupprum till vårt förfogande där vi bland annat har skapande pyssel, lego samt lek. Ett av de stora rummen är möblerat så att det finns stor golvyta för grupplek samt bygglek, det andra inbjuder till lugna aktiviteter.

Utemiljö

Vi har en fantastisk utemiljö med stor lekpark, fotbollsplan/isbana, basketplan, BMX-bana och stora gräsytor som stimulerar till fysisk aktivitet. Vi har Florsjön och skogen inom gångavstånd.

Elevråd

På Mo skola har vi elevråd en gång per månad. Mötet leds av rektor och två elever per klass deltar. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljö.

Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

På Mo skola har vi föräldraråd 2-3 gånger per termin. Till föräldrådet är alla vårdnadshavare välkomna men flera klasser har utsett föräldraråds-representanter.

Rektor bjuder in till föräldrarådet och leder det. Inbjudan och minnes-anteckningar kommuniceras via respektive klass veckobrev.

Föräldramöten

På Mo skola hålls föräldramöten en gång per termin. Syftet med föräldramötet är att ge övergripande information.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023