Stentägtskolan

Stentyägtskolan

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Gamla Sandarnevägen 4, Söderhamn
Storlek: Cirka 320 elever
Typ: Grundskola F-6, Fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 50 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst 0270-750 00.

Söderhamns nyaste F-6 skola. Stentägtskolan ligger i centrala Söderhamn och erbjuder nya anpassade lokaler för framtidens skola.

På skolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolgården erbjuder en stimulerande utemiljö med lekpark, multiarena och ytor som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Skog och natur finns alldeles runt hörnet.

Inomhusmiljön och pedagogiken är genomtänkt och NPF-anpassad med ljuddämpande möbler och behagliga färger.

Eftersom skolan inrymmer förskoleklass upp till årskurs 6 går stadieövergångarna smidigt då eleverna redan är trygga med miljö och personalen.

Hela skolan har ett stort fokus på att alla elever ska nå kunskapsmålen och hög trivsel. Våran vision är:

Genom trygg miljö och goda relationer främjar vi ett motiverat lärande som leder till kunskaper för livet.

Just nu delar skolan i ett forskningsprojekt mot Uppsala universitet som handlar om att främja goda relationer och att skapa en god lärmiljö.

Elevhälsoarbetet genomsyrar hela skolans arbete. På rasterna erbjuds eleverna fria och styrda rastaktiviteter som skolans rastvärdar håller i.

Stentägtskolans fritidshem är organiserat i tre avdelningar med sammanlagt cirka 200 barn. Vi har en inbjudande utemiljö med bland annat stor grusplan och ett skogsområde.

Vårt fritidshem är ett aktivt fritidshem där barn och föräldrar trivs och är nöjda. Vi har aktivt arbetat med att stärka fritidshemmets roll i skolan - där fritidshemmet både ska vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitativ verksamhet på eftermiddagarna. Arbetet har gett bra resultat som bland annat visar sig genom barnens engagemang och lekglädje, barnen lekar andra lekar och med andra barn än de brukar leka med.

Barnen har inflytande över vilka aktiviteter som de har att välja mellan genom att diskutera detta i klassråd och i elevråd. Aktiviteterna är planerade så att de ska innehålla lärande och träning och att det så klart ska vara roligt!

Utemiljö
Fokus för fritidshemmets arbete har varit att utveckla utemiljön och aktiviteterna i uterummet. Att ha en planerad och strukturerad uteverksamhet är viktigt för elever i behov av stöd. Vi har en centralt placerad leksaksbod där leksakerna organiserades upp i olika lekteman, till exempel finns olika lådor att låna med djur, bilar, leka affär etc. Ett område på skolgården avgränsades för att bli en plats för kojbyggen. Ett stall har byggts intill boden och där står idag många hästar i sina boxar.


Nöjda barn och föräldrar
Det syns i mätningar att nöjdheten hos Stentägtskolans fritidshems föräldrar är bra. Det syns också bakåt i tid att närvaron på fritidshemmet är hög och närvaron är också hög även när barnen blir lite äldre. Detta är en bra signal på att barnen trivs och föräldrar är nöjda.

Elevråd

Vi har elevråd en gång per månad. Mötena leds av biträdande rektor och 1-2 elever per klass deltar. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljö. Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Matråd

På skolan har vi också matråd en gång per termin där elever och matpersonal får träffas och diskutera kring matsalmiljön, maten och hållbar utveckling.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldramöten

Vi håller föräldramöten en gång per läsår. Syftet med föräldramötet är att ge övergripande information.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023