Bergviksskolan

Bergviksskolan

Bergvikskolan ligger cirka två mil från Söderhamns centralort. Här finns närhet till skog, sjön Bergviken och älven Ljusnan. Vi är en komplett grundskola med verksamhet från förskoleklass upp till årskurs 9 samt fritidshem.

Ort/kommundel: Bergvik
Besöksadress: Skalbyrakan 2, Bergvik
Storlek: Cirka 300 elever
Typ: Förskola, fritidshem, Grundskola F-9
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 45 medarbetare

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Frånvaro eller sjukanmälan gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kommunens kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Skolan byggdes 1966 och har ljusa och trivsamma lokaler. Skolan är uppdelad i två enheter med elever från förskoleklass till årskurs 6 i den ena byggnaden och elever i årskurs 7–9 i den andra.

Här finns ett välutrustat bibliotek och en elevcafeteria. Vi har en bra utemiljö med lekpark och stora gräsytor som stimulerar till fysisk aktivitet. Vi har skogen inom gångavstånd.

Den pedagogiska personalen består av rektor, förskollärare, klasslärare, speciallärare, specialpedagog, fritidspedagoger, fritidsledare, idrottslärare och pedagogiska resurspersoner. Det finns även ett elevvårdsteam med kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt fritidsledare.

Vi bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete där vi vill bidra till att självkänsla och självtillit utvecklas. De viktiga ingredienserna i det är trygghet, respekt, ansvar och glädje vilket är våra ledord. Genom att jobba med dessa grundläggande regler vill vi att alla ska nå kunskapskraven och må bra. Vi har också ett aktivt elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande.

På Bergviksskolans fritidshem går ett 80-tal barn med 9 medarbetare.

Vi samlas ofta utanför klassrummet när skoldagen är slut och har aktiviteter tillsammans. Barnen är alltid ute på eftermiddagarna och leker ihop som en stor grupp. Det finns även möjligheter att utnyttja IFK Bergviks område med fotbollsplan, skridskoplan och skidspår. När vi är inne har vi många lokaler att använda oss av, där eleverna sysselsätter sig med både planerade och spontana aktiviter. Vi har även gjort iordning ett lugnt mysrum med soffa, filtar och böcker där eleverna kan ta det lugnt om de behöver.

Elevråd

Elevrådet består av 2 elever från en elev per klass från årskurs 3-6. Elevrådet träffas en gång per månad och leds av rektor.

Minnesanteckningar från elevrådet delges samtliga klasser och personal på skolan.

Klassråd

Alla klasser genomför ett klassråd i god tid före elevrådsmötena. Frågor från elever, personal, ledning, kost och städ lyfts upp vid dessa möten.

Föräldraråd

Rektor bjuder in till möte med föräldrarådet två gånger per termin. Mötet leds av rektor. Föräldrarepresentanter utses på klassrådet, en ordinarie och en ersättare per klass.

Föräldramöten

Alla klasser genomför föräldramöten på höstterminen. För blivande förskoleklass hålls ett möte under våren.

Läs mer om Elevinflytande

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023