Stiftelsen Margareta och Olof Sehléns donationsfond

Utdelas till skötsamma personer (nykterister, icke rökare) som är högst 30 år och som studerar på gymnasium, universitet, högskola eller går högre yrkesutbildning. Personen ska gå utbildning med inriktning mot eller särskilt intressera sig för ”alternativ energi” (framförallt solenergi men även energi från luft, vind, vatten, biobränsle kan även komma i fråga). Personen ska ha anknytning till Söderhamn, dvs vara född i Söderhamns kommun, varit bosatt i kommunen de senaste tre åren eller vid ansökningstillfället studerat i Söderhamns kommun.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 30 april

E-tjänsten kräver inloggning, du som inte har tillgång till bank-ID kan lämna ansökan via blankett som skrivs ut.
Skriv ut blankett , 98.3 kB.
Blanketten skickar du till:
Kommunstyrelsen, Söderhamns kommun, 826 80 SÖDERHAMN.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 138 596 kr (beloppet gällde 2022)
Utdelning sker efter beslut av
kommunstyrelsen senast i september varje år.

Senast uppdaterad: 22 december 2022
Omsorg och stöd