Stiftelsen CA Södergrens donationsfond

Utdelning av medel används av sektor Samhällsservice till underhåll, upprustning och nyanläggning av parken på Östra Berget.

Ansökan

Stipendiet kan endast sökas av kommunal verksamhet inom sektor Samhällsservice.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 349 268 kr (beloppet gällde 2023)
Utdelning sker efter beslut av
kommunstyrelsen senast i september varje år.

Senast uppdaterad: 12 december 2023
Omsorg och stöd