Stiftelsen CA Södergrens donationsfond

Utdelning av medel används av Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen till underhåll, upprustning och nyanläggning av parken på Östra Berget.

Ansökan

Stipendiet kan endast sökas av kommunal verksamhet inom samhällsservice.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 222 480 kr (beloppet gällde 2021)
Utdelning sker efter beslut av
kommunstyrelsen senast i september varje år.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Omsorg och stöd