Stiftelsen Abel Ankarstens fond

Stipendium utdelas till elev eller elever i gymnasiet som visat god fallenhet för språk, i första hand latin samt gott uppförande.

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 402 kr (beloppet gällde 2022)
Utdelning sker efter beslut av:
sektorchef för Sektor barn och lärande.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023
Omsorg och stöd