Stiftelsen grundskolans elevfond

Utdelning sker till elev med motivering inom något av följande områden.

  • Uppmuntran eller belöning till elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit
  • belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott
  • stipendium för fortsatt utbildning
  • hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands
  • studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
  • förvärv av material

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 5 759 kr (beloppet gällde 2023)
Utdelning sker efter beslut av:
Verksamhetschef skola, sektor Barn och lärande.

Senast uppdaterad: 18 december 2023
Omsorg och stöd