Stiftelsen Frida Bodells fond

Utdelning från fonden sker till aktuella behov för åldrings- och ungdomsvård samt ungdomsutbildning och är begränsad till personer inom Skogs församling. Bidrag till ungdomens utbildning, samt behov av underhållning och böcker till boende på vård- och omsorgsboende i Skog prioriteras.

Vem får ansöka?

  • Privatpersoner och föreningar
  • Bosatta inom Skogs församling

Via denna länk kan du se vilken församling du är bosatt inom: Sök församling - Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdatum:  30 april.

E-tjänsten kräver inloggning, du som inte har tillgång till bank-ID kan lämna ansökan via blankett som skrivs ut.

Skicka blanketten till:
Sektor Barn och lärande, 826 80 Söderhamn
eller lämna in i receptionen på Förvaltningshuset, Västra Storgatan 16-18 i Söderhamn.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 10 156 kr (beloppet gällde 2023)
Utdelning sker efter beslut av: Barn- och lärandenämndens presidium.

Beslut om utdelning sker i maj-juni varje år.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024
Omsorg och stöd