Årets föreningsledarutmärkelse

Det finns föreningsledare i Söderhamns kommun som är helt passionerade av att verka i sina föreningar. Engagemanget betyder mycket för många och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

En förening i Söderhamns kommun kan nominera en ledare med tillhörande motivering till kultur- och samhällsservicenämnden.

Personen skall under lång tid gjort betydande insatser för en eller flera bidragsberättigade föreningar i Söderhamns kommun.

Personen ska vara ett föredöme i sin person och i sin ledargärning inom föreningslivet.

Nominera

Nominering skall ske via kommunens webbplats senast den 31 januari det år utmärkelsen delas ut. Utmärkelsen delas ut vartannat år med början 2021.

Beslut om utdelning

Utmärkelsen består av 30 000 kronor, ett diplom med motivering samt en blombukett.

Utmärkelsen fördelas med 20 000 kronor till föreningsledaren och 10 000 kronor till den förening som föreningsledaren själv utser.

Utmärkelsen delas ut vartannat år med början 2021.

Utmärkelsen kan inte delas ut postumt.

Utdelning av utmärkelsen sker i samband med firande av nationaldagen 6 juni.

Nomineringarna bereds av ansvarig tjänsteperson och nämndens presidium.
Beslut om tilldelning fattas av nämnden vid sammanträdet i april.

Senast uppdaterad: 17 december 2021
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn