Årets föreningsledarutmärkelse

Det finns föreningsledare i Söderhamns kommun som är helt passionerade av att verka i sina föreningar. Engagemanget betyder mycket för många och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

En förening i Söderhamns kommun kan nominera en ledare med tillhörande motivering till samhällsservicenämnden.

Personen skall under lång tid gjort betydande insatser för en eller flera bidragsberättigade föreningar i Söderhamns kommun.

Personen ska vara ett föredöme i sin person och i sin ledargärning inom föreningslivet.

Nominera

Nominering ska ske senast den 31 januari det år utmärkelsen delas ut.

Beslut om utdelning

Utmärkelsen består av 30 000 kronor, ett diplom med motivering samt en blombukett.

Utmärkelsen fördelas med 20 000 kronor till föreningsledaren och 10 000 kronor till den förening som föreningsledaren själv utser.

Utmärkelsen delas ut vartannat år från och med 2021.

Utmärkelsen kan inte delas ut postumt.

Utdelning av utmärkelsen sker i samband med firande av nationaldagen 6 juni.

Nomineringarna bereds av ansvarig tjänsteperson och nämndens presidium.
Beslut om tilldelning fattas av nämnden vid sammanträdet i april.

Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Omsorg och stöd