Stiftelsen Ivar och Elsa Thunborgs stipendiefond

Stipendium delas ut till elev ur gymnasiets avgångsklasser på den humanistiska linjen.

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 2 250 kr (beloppet gällde 2022)
Utdelning sker efter beslut av:
Barn och lärandenämndens presidium.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Omsorg och stöd