Stiftelsen Ivar och Elsa Thunborgs stipendiefond

Stipendium delas ut till elev ur gymnasiets avgångsklasser på den humanistiska linjen.

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 1 668 kr (beloppet gällde 2021)
Utdelning sker efter beslut av
Sektor barn och lärande.

Senast uppdaterad: 1 januari 2022
Omsorg och stöd