Stiftelsen musikskolans elevfond

Utdelning sker till en eller flera elever vid Söderhamns kommunala musikskola:
- Som uppmuntran till elev, som visat goda kunskaper och intresse för sina studier.
- Till elev som föredömligt och aktivt deltager i musikskolans verksamhet.
- Som stöd till fortsatt utbildning

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 2 690 kr  (beloppet gällde 2023)
Utdelning sker efter beslut av:
Enhetschef för Kulturskolan, sektor Barn och lärande.

Senast uppdaterad: 12 december 2023
Omsorg och stöd