Stiftelsen Rut Söderboms donationsfond

Utdelning av fonden ska användas till resor och vad som i övrigt kan vara till de inneboendes trevnad på vårdhemmet Hedbacka i Söderala.

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 123 964 (beloppet gällde 2021).
Utdelning sker efter beslut av enhetschef Hedbacka,
sektor Välfärd.

Senast uppdaterad: 1 januari 2022
Omsorg och stöd