Stiftelsen Hans och Siri Grandiens stipendiefond

Stipendium delas ut till elev ur gymnasiets avgångsklasser.

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 1 182kr (beloppet gällde 2023)
Utdelning sker efter beslut av:
Barn- och lärandenämndens presidium.

Senast uppdaterad: 12 december 2023
Omsorg och stöd