Stiftelsen Hans och Siri Grandiens stipendiefond

Stipendium delas ut till elev ur gymnasiets avgångsklasser.

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 677 kr (beloppet gällde 2021)
Utdelning sker efter beslut av sektorchef,
sektor barn och lärande.

Senast uppdaterad: 1 januari 2022
Omsorg och stöd