Stiftelsen Hans och Siri Grandiens stipendiefond

Stipendium delas ut till elev ur gymnasiets avgångsklasser.

Ansökan

Stipendiet kan inte sökas.

Beslut om utdelning

Utdelningsbart belopp: 930 kr (beloppet gällde 2022)
Utdelning sker efter beslut av:
Barn och lärandenämndens presidium.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Omsorg och stöd