CORE - Interreg Europe

Bild

CORE - composting in rural environments. Projekt inom Interreg Europe.

Projektet syftar till att arbeta med integrering av kompostering/hantering av matavfall på landsbygden, att utveckla bästa praxis för att stödja logistiken för kompostering/matavfallshantering på landsbygden och att främja målet om en cirkulär bioekonomi.

Projektet har 8 projektpartners från hela Europa plus stöd från den rådgivande partnern The European Composting Network.

Projektet pågår mellan mars 2023- maj 2027

Läs mer om projektet här: https://www.interregeurope.eu/core-0 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023
Bygga, bo och miljö